Enkät om lipödem

Många av er har säkert redan sett, och förhoppningsvis fyllt i, den enkät som Projekt Lipödem publicerade i förra veckan. Projekt Lipödem är ett samarbetsprojekt mellan Bräcke diakoni, Svenska Ödemförbundet och Lymf S och finansieras av Allmänna Arvsfonden. Projektet som ska pågå under 3 år har som mål att “ta fram verktyg till stöd för personer med lipödem, anhöriga och närstående samt för vårdpersonal i deras omhändertagande av patienter med lipödem”.

I linje med målen för projektet har man nu gått ut med en första enkät under rubriken “Kartläggning av stöd och information till dig med lipödem”. Man kommer framöver att genomföra fler enkäter med andra fokusområden för att peka på de brister som i dagsläget finns i både omhändertagandet och vid behandling. Samtliga resultat kommer att sammanställas och senare presenteras på projektets kommande lärplattform. 

Det är naturligtvis viktigt att enkäten får stor spridning för att få ett så brett underlag som möjligt. Den tar bl.a. upp hur lätt/svårt det varit att få en diagnos, vilka behandlingar man erbjudits och hur man blivit bemött. Så passa nu på att fylla i enkäten så noggrant ni bara kan, det finns mycket utrymme för fritext så ni kan med egna ord förklara hur det varit för just er. Nu har vi äntligen chansen att göra våra röster hörda – ta den!

Enkäten finner du här: (alla svar är naturligtvis anonyma)
https://response.questback.com/stiftelsenbrckediakoni/projektlipdemenkt1

Om ni har frågor kring enkäten eller angående projektet kan du skriva till projektledare Christina Ripe christina.ripe@brackediakoni.se eller läs mer på https://www.brackediakoni.se/vara-verksamheter/projekt-lipodem/projekt-lipodem

Dela gärna länken till enkäten även till era anhöriga då det är viktigt att få underlag baserat utifrån deras perspektiv också. 

 

 

Instagram
Facebook
YouTube
RSS