Fokusrapporten är här!

I går publicerades äntligen Fokusrapporten om lipödem som Stockholms Läns Landsting jobbat med under lång tid. 
Den finns nu på Vårdguiden och den beskriver hur situationen för patienter med lipödem ser ut i dagsläget.Tyvärr blir det väldigt tydligt hur stor brist på evidensbaserad forskning det är, men på sätt och vis visar det ju bara hur verkligheten ser ut för oss. 

Jag mottog ett pressmeddelande från Kristdemokraterna där dom skriver bland annat följande:

Fokusrapporten beskriver flera viktiga utvecklingsområden. Genom att klargöra kunskapsläget är tanken att hälso- och sjukvården ska bättre på att bemöta och behandla patientgruppen. Fokusrapporten inriktar sig särskilt på:
* Att patienter med lipödem måste få ett bättre bemötande och därför förespråkas utbildningsinsatser riktade mot vårdpersonal.
* Att det är viktigt att patienter erbjuds psykosocialt stöd.

Vidare fortsätter Ella Bohlin (KD):

– “Jag är glad att Stockholm som första landsting tagit fram en fokusrapport. Men vi får inte glömma att det här också är en nationell fråga. Som landstingsråd med ansvar för kvinnosjukvården skulle jag vilja se att Socialstyrelsen tog fram riktlinjer och rekommendationer för behandling.”

Jag hoppas verkligen att man nu använder fokusrapporten på rätt sätt och om informationsunderlag för en vårdplan fortfarande saknas att man återigen vänder sig till våra patientföreningar som har stor kunskap kring vilken vård patienterna upplever sig bli hjälpta av – evidensbaserat eller ej. Kliniskt beprövade erfarenheter borde väga minst lika tungt när det nu saknas forskning. 

 

 
 
Instagram
Facebook
YouTube
RSS