Jag gjorde det!

Efter min medverkan hos “Malou – Efter Tio” översvämmades min telefon av fantastiska meddelanden med en massa kärlek riktat till mig.
Ansökningarna till facebookgruppen strömmade in i aldrig skådad hastighet och det om något var ett bevis på hur stor nytta programmet hade gjort.

Jag var så sjukt nervös innan d jag kände att jag hade så mycket förväntningar vilandes på mina axlar men desto större var lättnaden efter jag var klar. Jag hade faktiskt både lyckats få in lipödem på agendan i programmet och jag hade klarat av att genomföra det utan att verka alltför nervös, tror jag 🙂
Den hårda kampen och allt det arbete jag lagt ner på att att synliggöra vår sjukdom hade äntligen gett lite resultat och då gick inte känslorna att hålla tillbaka.

Instagram
Facebook
YouTube
RSS