“Leva med lipödem” – nu på Instagram

Den 13 maj gick startskottet för mitt nya instagram-konto levamedlipodem.

Där kan du bland annat följa hur min vardag med lipödem ser ut efter mina tre operationer. Du kan ta del av det fakta-innehåll jag publicerar för att öka kunskapen om lipödem i Sverige och du får även följa med på tillbakablickar över de 20 år jag levde med lipödem utan att veta om att lipödem ens fanns. Förutom fakta och kunskap lägger jag en stor vikt vid att försöka inspirera mina följare till mera självkärlek. Min stora övertygelse är ju att vår diagnos inte ska få påverka vårt egenvärde.

Vägen till att vi som är drabbade ska kunna få både vård och stöd tror jag går genom ökad kunskap och det är därför jag startat upp kontot. Tidigare har jag skrivit en del om lipödem på min privata instagram men för att kunna nå ut till fler och kunna ägna mig åt att skapa innehåll som enbart berör lipödem och kroppspositivism valde jag att starta upp en egen plattform för det.

I dagsläget är det redan över 350 personer som följer @levamedlipodem. Det glädjer mig så att vi tillsammans kan hjälpas åt att nå ut med information om hur det är att leva med lipödem. För att öka förståelsen för vår patientgrupp är det så otroligt viktigt att andra får veta hur lipödem påverkar vår vardag. Och vi måste synliggöra hur många av oss det är som lider, både av fysisk och psykisk smärta.

Om du inte redan följer kontot får du gärna gå in och göra det nu!
Välkommen!

 

Leva med lipödem

 

 

 

Instagram
Facebook
YouTube
RSS