Motionen behandlas

Idag är det äntligen dags för vår motion att tas upp i Socialutskottet. Det är ju ett steg på vägen för att uppmärksamma våra politiker på vår sjukdom och våra problem men tyvärr finns det ingenting som tyder på att motionen ska bifallas utan tydligen är proceduren sådan att motioner nästan alltid avslås.
Väntar med spänning under dagen för att se vad som händer och hur utlåtandet blir.

Här kan du läsa motionen:
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/vard-for-kvinnor-med-lipodem_H3021424

 

 

Instagram
Facebook
YouTube
RSS