Sista chansen för anmälan till viktiga årsmöten

På tisdag den 27 april är det dags för fortsättningen av SÖFs ajournerade årsmöte. På grund av tidsbrist avbröts det ordinarie mötet innan punkt 19 som innefattar 2021 års motioner. När mötet nu återupptas kommer alltså kvällen vigas åt att diskutera enbart motionerna. Jag vill uppmana alla er som är medlemmar i SÖF att vara med då engagerade medlemmar är grunden till att förbundet kan fortsätta verka för vår sak.Motioner som stöttar lokalföreningarnas verksamhet

Två av de totalt sex motionerna som ska behandlas har jag skrivit, båda två handlar om hur man skulle kunna stötta lokalföreningarna på ett bättre sätt. Mina förslag har sin grund i mina egna erfarenheter kring att starta upp och driva en ny lokalförening och även de kontakter jag under åren haft med övriga lokalföreningsrepresentanter.

Förbundsstyrelsen har sedan länge ett mål att få ihop minst 10 lokalföreningar då det skulle ge möjlighet att kunna ansöka om statsbidrag. För att kunna nå dit är dock min stora övertygelse att förbundet verkligen måste lägga stöd och hjälp till lokalföreningarna högt upp på prioriteringslistan under de närmaste åren. Om inte den prioriteringen görs tror jag att risken är stor att vi fortsätter se lokalföreningar läggas vilande, eller läggas ner helt, efter bara ett par år och det leder oss ju inte närmare målet. Jag anser också att mer stöttning och hjälp behövs i de fall där man är i startgroparna för en ny lokalföreningen, men inte kommer till skott på grund av att det är en för hög tröskel att ta sig över i början.Motioner om stadgar och avtal

De övriga motionerna som ska behandlas innefattar viktiga förslag om ändringar för stadgar och avtal. Samtliga motioner och yttranden finns att läsa på SÖF:s hemsida.

Som ni hör är det ajournerade mötet på tisdag väldigt viktigt att vara med på då det här är stora frågor som berör förbundets framtid, och som jag nämnde ovan, berör våra möjligheter att förbundet ska kunna fortsätta jobba för oss.
Anmäl dig senast på söndag den 25/4! Du behöver ha ditt medlemsnummer för anmälan.


SÖF Stockholms årsmöte – sista anmälningsdag 23 april

Det är ännu ett årsmöte på gång och det är nu på söndag. SÖF Stockholm har då sitt första årsmöte efter att ha legat vilande under 2019. Det är kul att vi har några nya starka krafter som är redo att gå in i styrelsen, dock saknas fortfarande en (eller egentligen två) valberedare eftersom jag slutar. Så känner du dig det minsta manad så hör av dig omgående!

Föreningen MÅSTE ha en valberedare för att kunna fortleva. Skriv till mig på info@intemittfel.se, eller lämna en kommentar, om du kan ställa upp och rädda SÖF Stockholms framtid. 

 

 

 

Instagram
Facebook
YouTube
RSS