Viktuppgång efter fettsugning – myt eller fakta?

I våra lipödemforum är en frekvent återkommande fråga hur vanligt det är att man ökar i omfång någon annanstans på kroppen än där man fettsugit sig. Många av oss som har ett par år på nacken sedan våra operationer kan svara JA på den frågan. Dock var detta ingenting man lyfte som en eventuell problematik på den tiden jag opererade mig, och faktiskt verkar det komma som en nyhet för de allra flesta även idag.


Denna fråga intresserar mig mycket då vi som genomgått fettsugning för vårt lipödem ofta har en stor rädsla över att det efter en tid ska blossa upp någon annanstans på kroppen. Om det är så att viktuppgång efter fettsugning är vanligt förekommande så tänker jag att det är en information som kirurgen skulle behöva dela med sig av till sin klient pre-operativt, kanske speciellt i de fall man fettsuger ett lipödem. Min bild av det hela är att det är en ganska stor andel som fått ett ökat omfång, speciellt vad gäller mage och byst, så jag gjorde därför en sökning på nätet för att hitta mer information. (Detta är alltså bara ett googlings-resultat så jag avskriver jag mig ansvar för att veta hur tillförlitliga dessa källor är). Exempelvis finns denna studie från 2019 att titta på:

Studie om ökad vikt efter fettsugning av lipödem

Utdrag från lipedemaliposuctioncenter

Utdrag från cosmosclinic

Studie om hur viktuppgång efter fettsugning ofta drabbar obehandlade områden

Med dessa artiklar som underlag kan man tycka att man verkar vara ganska överens om att viktuppgång efter fettsugning inte är en myt utan faktiskt kan vara ett väntat resultat.

För att undvika viktuppgång efter fettsugning kan man behöva äta mindre portioner

Enligt vår svenska “lipödemexpert” Sue Mellgrim, lymfterapeut, kan man behöva äta mindre efter operation för att förhindra att återfå kilon/öka i omfång någon annanstans. Detta beror helt enkelt på att de färre fettceller som finns kvar i kroppen får dela på hela mängden energi, och fortsätter man då ge kroppen lika mycket energi som innan så får de kvarvarande mer att dela på och växer till sig – helt logiskt.

Ibland pratas det om att operation skulle vara lösningen som gör att man kan börja leva ”som alla andra” beträffande maten, men den bilden delar jag alltså inte, baserat på både min egna upplevelse och det jag läser om i våra forum och i studier. Personligen upplever jag ingen lättnad i hur jag kan äta efter operation utan jag behöver vara minst lika noggrann som jag var innan – den stora vinningen för mig efteråt är att inte ha värk i mina ben, och får många innebär ju operationen att man kan öka på sin fysiska aktivitet vilket i sig bidrar till bättre mående.

Hur upplever ni andra som har opererat er att era kroppar reagerat efteråt? Har ni bytt kroppsform, och hur strikta måste ni vara med kosten? Skriv gärna här och berätta!


Instagram
Facebook
YouTube
RSS